Ze względu na cykliczny research rynku oraz potrzebę ciągłej optymalizacji kosztowej zapraszamy Państwa do udziału w przetargu na usługi transportowe. Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetargu:

Uzupełnione pliki z wycenami proszę kierować pod adres: b.trzop@sandensmp.pl

Szanowni Państwo,

ze względu na okres urlopowy, związany z długim weekendem majowym,
przedłużamy czas postępowania i zapraszamy do składania ofert do dnia 18 maja 2019 r