SMP

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Wyszukaj w tytule
Wyszukaj w treśći
Post Type Selectors
Wyszukaj w kategoriach

Koła Jakości (STQM)

Czym zajmują się Koła Jakości?

Koła Jakości (czyli specjalne zespoły pracownicze, które mogą liczyć od 5 do 7 osób) zajmują się usprawnianiem procesów w firmie, generują również innowacje. Grupy te mogą być wielofunkcyjne, czyli złożone z pracowników różnych wydziałów. Są częściowo autonomiczne; członkowie zespołów mają wpływ na wybór zagadnień- problemów, którymi zajmują się w ramach swoich prac. Korporacyjne podejście „Problem Solving” opiera się na metodologii tzw. „QC Story”, czyli 9 etapach zawierających m.in. właściwe zdefiniowanie tematu, ustalenie celu, rozbudowaną analizę aż do samego wdrożenia i ustandaryzowania nowego rozwiązania. Całość prac Kół Jakości oparta jest na cyklu Deminga, czyli PDCA (Planowanie, Wykonanie, Sprawdzenie, Działanie-Standaryzacja). System Kół Jakości w naszej firmie był stopniowo rozwijany od początku uruchomienia produkcji w 2005r. Działalność ta przynosi firmie wiele korzyści zarówno finansowych (oszczędności kosztów, poprawę jakości, zwiększanie produktywności poprzez eliminację strat, itp.),  jak i niefinansowych (w zakresie BHP, ochrony środowiska, poprawy ergonomii pracy, CSR itp.) 

W polskim oddziale – w skali roku – projekty realizuje ponad 100 zespołów.

W każdym zakładzie Sanden w 23 krajach 2 razy do roku odbywają się konkursy Kół Jakości i najlepsze zespoły raz do roku biorą udział w Konwencjach Kontynentalnych. Zwycięzcy rywalizują w corocznej Konwencji Światowej Organizowanych w Japonii lub innych zakładach, które osiągnęły wysoki poziom ciągłego doskonalenia. Organizacja Konwencji Światowej w Polsce w 2017 r. (po raz pierwszy w historii) jest dowodem uznania wysokiego poziomu zakładu w Polkowicach. Podczas Konwencji Światowej, mającej formę konkursu, wybierany jest najlepszy projekt ze wszystkich Kół Jakości w Korporacji Sanden. Udział w Konwencji Światowej wzięli m. in. przedstawiciele ośrodków badawczo-naukowych i zaprzyjaźnionych firm (z różnych branż), z którymi współpracujemy.