Oferty pracy

Najcenniejszym kapitałem oraz fundamentem naszej firmy są jej pracownicy. Oferujemy im stabilne zatrudnienie oraz możliwość ciągłego rozwoju zawodowego. Tym, co nas wyróżnia jest atmosfera pracy oparta na życzliwości, wzajemnym szacunku i pracy zespołowej. Inspiracją i źródłem naszych działań jest kredo firmy „Rozwijajmy się mądrze i osiągajmy dobrobyt w harmonii”.  praca polkowice

W procesie rekrutacji poszukujemy najlepszych kandydatów, którzy razem z nami będą tworzyć sukces całej organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w  Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, wyślij swoje CV i list motywacyjny za pomocą przycisku Aplikuj bezpośrednio z ogłoszenia.

    Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • zatwierdzanie i kontrole wzorcowych komponentów zakupowych, tworzenie dokumentacji jakościowej
 • współpraca z innymi działami w zakresie ciągłej poprawy jakości, ustalania nowych standardów jakościowych, metod pomiarowych
 • rozpatrywanie i nadzór nad reklamacjami dostawców (ocena i zatwierdzanie raportów 8D)
 • ocenę dostawców na podstawie wewnętrznych standardów ( kryteria QCD)
 • wspomaganie Działu Nowych Projektów we wdrażaniu nowych dostawców, komponentów
 • przeprowadzanie audytu procesu dostawców (preselekcja/preprodukcja/produkcja masowa)
 • raportowanie wyników pracy do bezpośredniego przełożonego

   A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata
 • praktyczna znajomość narzędzi  jakościowych (PPAP, 8D, 5Why, Ishikawa, Pareto, SPC, MSA)
 • znajomość Systemu Zarządzania Jakością IATF, VDA
 • znajomość rysunku technicznego
 • dobrą znajomość pakietu MS Office
 • umiejętności audytorskie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • samodzielność w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji
 • dobrą organizację pracy własnej
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawową znajomość urządzeń pomiarowych oraz metod pomiarowych
 • licencję audytora VDA 6.3 (mile widziane)
 • znajomość urządzeń chłodniczych (mile widziane)

   My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
 • przyjazną atmosferę 🙂

praca polkowice

Aplikuj

    Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • analiza jakościowa reklamacji klienta
 • raportowanie wyników
 • bezpośredni kontakt z klientem
 • inicjowanie oraz kontrola działań mających na celu poprawienie systemu jakości
 • współpraca z działem produkcji
 • inicjowanie działań korekcyjnych i korygujących poreklamacyjnych
 • odpowiadanie na reklamacje klienta

   A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość rysunku technicznego
 • doświadczenie w pracy w zakresie zapewnienia/kontroli jakości (min. 3 lata w branży automotive)
 • dobrą znajomość języka angielskiego (język niemiecki będzie dodatkowym atutem)
 • biegłą znajomość obsługi podstawowych programów pakietu MS Office
 • znajomość procesów związanych z rozwiązywaniem problemów (narzędzia typu: 7QC tools, Ishikawa, FTA)
 • znajomość pojęć z zakresu SPC/MSA/FMEA
 • doświadczenie w postępowaniu z niezgodnościami
 • znajomość systemów zarządzania jakością (IATF 16949)
 • umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych
 • umiejętności analityczne i negocjacyjne
 • znajomość zasad termodynamiki będzie dodatkowym atutem

   My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
 • przyjazną atmosferę 🙂

praca polkowice

Aplikuj

    Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

• udział w procesie próbkowania kompresorów
• udział w procesie blokowania, sortowania i zwalniania kompresorów
• inicjowanie i nadzorowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych
• przeprowadzanie i udział w testach kompresorów
• udział w Patrol Audytach
• opracowywanie dokumentacji jakościowej
• raportowanie wyników
• inicjowanie działań mających na celu poprawienie systemu jakości
• współpraca z działami powiązanymi

   A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowana Mechanika i Budowa Maszyn)
 • znajomość rysunku technicznego
 • umiejętności manualne – m.in. demontaż/ montaż kompresora
 • umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych
 • znajomość obsługi programów pakietu MS Office
 • znajomość narzędzi rozwiązywaniem problemów (5WHY, 7QC tools, Ishikawa, FTA) – mile widziane
 • znajomość języka angielskiego – mile widziane
 • doświadczenie w pracy w dziale jakości w branży automotive (IATF16949:2016) – mile widziane

   My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
 • przyjazną atmosferę 🙂

praca polkowice

Aplikuj

    Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • diagnostyka problemów z systemami sterowania układami HVAC, klimatyzacji, oraz systemami wsparcia produkcji, wsparcie podczas awarii i napraw
 • rozwój systemów automatyki budynkowej oraz systemu BMS w celu poprawy kontroli i diagnostyki
 • budowa i rozwój systemu Energy Managment, służącego  do monitorowania zużycia mediów (energia elektryczna, woda, gaz) i ich dalszej optymalizacji
 • optymalizacja prac urządzeń automatyki budynkowej pod kątem poprawy jej pracy, redukcji kosztów, dostosowania parametrów do wymagań produkcji

   A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 1 rok)
 • znajomość programowania sterowników PLC oraz sterowników automatyki budynkowej (mile widziane doświadczenie z systemami Johnson Controls)
 • umiejętność programowania w językach wyższego poziomu np. C
 • umiejętność tworzenia dokumentacji i wizualizacji do systemów BMS
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • nakierowanie na pracę zespołową
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office

   My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

    Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • utrzymanie infrastruktury budynku poprzez nadzorowanie pracy urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, grzewczych – przeglądy, konserwacje
 • wykonywanie prostych napraw urządzeń, składanie zapotrzebowań na części

   A przy tym posiadasz:

  • wykształcenie średnie techniczne
  • doświadczenie w pracy na stanowisku elektromechanik lub elektromonter – 2 lata
  • uprawnienia E1
  • doświadczenie w eksploatacji, konserwacji instalacji elektrycznych
  • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
  • nakierowanie na pracę zespołową
  • obsługa komputera oraz pakietu MS Office
  • znajomość sterowników automatyki budynkowej – mile widziane
  • znajomość urządzeń energetycznych oraz uprawnienia E2, E3 – mile widziane

   My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

    Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • utrzymanie parku maszynowego w dobrym stanie technicznym
 • modyfikacja oraz modernizacja maszyn
 • dokonywanie bieżących napraw i przeglądów prewencyjnych (w zakresie automatyki i mechaniki)
 • sporządzanie analiz, raportowanie pracy

 A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziana Mechatronika)
 • wiedzę z zakresu mechaniki, hydrauliki i pneumatyki
 • znajomość sterowników programowalnych PLC (Mitsubishi)
 • umiejętność obsługi komputera wraz z pakietem biurowym
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunek techniczny, schemat elektryczny)
 • uprawnienia SEP – E1
 • umiejętność wykonywania prostych prac mechanicznych oraz elektrycznych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • gotowość do pracy w systemie 18-zmianowym (praca na 3 zmiany od poniedziałku do soboty – 5 dni w tygodniu)

  My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

    Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • dokonywanie okresowych przeglądów
 • wypisywanie raportów z pracy
 • usprawnianie procesu produkcyjnego

   A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • znajomość zagadnień z dziedziny automatyki, elektryki i mechatroniki
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • znajomość programowania sterowników PLC (Mitsubishi)
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)

     Chciałbyś podzielić się dodatkowymi atutami:

 • znajomość operowania / programowania Robotów
 • znajomość programowania sterowników PLC (Mitsubishi)
 • uprawnienia SEP: E1
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

   Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • rozładunek i załadunek samochodów z częściami, pojemnikami, wyrobem gotowym
 • kontrola zgodności ilościowej dostawy/wysyłki z dokumentami dostawy/wysyłki
 • dostarczanie części i odbiór wyrobu gotowego
 • umieszczanie i pobieranie części z regałów wg zapotrzebowania
 • przeprowadzanie cyklicznych inwentaryzacji komponentów i wyrobów
 • przyjmowanie materiałów i wyrobów do sytemu operacyjnego
 • kontrola dokumentacji transportowej
 • nadzór nad dostawami/wysyłkami kurierskimi

A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 2 lata)
 • uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego (II WJO)
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dobrą organizację pracy własnej, dokładność i sumienność
 • dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • odpowiedzialność

     Chciałbyś podzielić się dodatkowymi atutami:

 • uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego – I WJO

 My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

   Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • obsługa maszyn i urządzeń przy zautomatyzowanej linii produkcyjnej zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi
 • kontrola jakości wytwarzanych elementów
 • współpraca i komunikacja z przełożonym i pracownikami w ramach brygady i linii produkcyjnej
 • przestrzeganie procedur jakościowych i produkcyjnych
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • dbałość o utrzymanie czystości na stanowisku pracy

A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • zdolności manualne, spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • dokładność i sumienność
 • odpowiedzialność
 • gotowość do pracy w systemie czterobrygadowym

 My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, wypoczynku, bony świąteczne)
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

W przypadku wyrażenia zgody, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Polkowicach przy ul. Fabrycznej 11 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

Szczegóły informacji w kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacji znajdują się w zakładce O nas -> RODO.

Praca Polkowice