SMP

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Wyszukaj w tytule
Wyszukaj w treśći
Wyszukaj w kategoriach

Oferty pracy

Fundamentem naszej firmy są jej pracownicy. Oferujemy im stabilne zatrudnienie oraz możliwość ciągłego rozwoju zawodowego. Tym, co nas wyróżnia jest atmosfera pracy oparta na życzliwości, wzajemnym szacunku i pracy zespołowej. Inspiracją i źródłem naszych działań jest kredo firmy „Rozwijajmy się mądrze i osiągajmy dobrobyt w harmonii”.  praca polkowice

W procesie rekrutacji poszukujemy najlepszych kandydatów, którzy razem z nami będą tworzyć sukces całej organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w  Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, wyślij swoje CV za pomocą przycisku Aplikuj bezpośrednio z ogłoszenia lub pocztą na adres: Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 59-101 Polkowice.

   Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • udział w projektach logistycznych oraz optymalizacji procesów
 • dobór, monitorowanie, organizacja transportu krajowego i zagranicznego
 • przyjmowanie materiałów i wyrobów do systemu BPCS
 • bieżący kontakt z klientem
 • rozliczanie zużycia części będących pod procedurą celną

     A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • doświadczenie 2-3 lata
 • znajomość pakietu Office – w tym Excel
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
 • samodzielność, sumienność, dokładność
 • otwartość, komunikatywność

     My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów (m.in. dofinansowanie do karty Medicover Sport, kantyny zakładowej, dodatki wakacyjne i świąteczne z ZFŚS)
 • dwa razy w tygodniu świeże owoce dla pracowników
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

   Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • przygotowanie rocznego budżetu finansowego i okresowych prognoz oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń
 • analizowanie realizacji budżetu i rentowności sprzedaży wg produktów, klientów
 • kalkulacja kosztów jednostkowych produkcji
 • przygotowywanie miesięcznych/ kwartalnych raportów zarządczych dla kierownictwa firmy (rachunek wyników i strat, bilans, płynność pieniężna)
 • raportowanie do spółek w grupie wg określonych standardów i wzorów
 • opracowanie i/lub dostosowywanie sposobu zbierania danych i obiegu informacji w firmie do potrzeb rachunkowości zarządczej

     A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • doskonała umiejętność planowania, organizacji pracy i ustalania priorytetów
 • dobra znajomość programów Microsoft Office, Excel, Power BI
 • odpowiedzialność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań
 • doświadczenie na podobnym stanowisku – mile widziane w branży automotive
 • znajomość systemu SAP, bądź innego systemu klasy ERP – mile widziane)
 • umiejętność analitycznego myślenia

     My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów (m.in. dofinansowanie do karty Medicover Sport, kantyny zakładowej, dodatki wakacyjne i świąteczne z ZFŚS)
 • dwa razy w tygodniu świeże owoce dla pracowników
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

   Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • opracowanie i wdrożenie strategii i procesów w celu zwiększenia produktywności
 • przeprowadzanie szkoleń/warsztatów w obszarze Lean Manufacturing
 • zarządzanie systemami: sugestii, ciągłego doskonalenia TCP
 • wdrożenie, rozwój oraz audyt postaw Lean
 • prowadzenie i zapewnienie ciągłości działań Lean/ Kaizen
 • prowadzenie ciągłego doskonalenia poprzez rozwój i coaching wszystkich zespołów o wysokiej wydajności, ustanowienie i wsparcie Kaizen
 • realizacja i wdrożenie inicjatyw i procesów Lean
 • promowanie kultury ciągłego doskonalenia i myślenia Lean w fabryce
 • identyfikowanie i ustalanie priorytetów w zakresie możliwości doskonalenia procesów oraz opracowywanie planu działania
 • standaryzacja procesów i budowanie forum wymiany najlepszych praktyk
 • projektowanie, prowadzenie i koordynacja działań Kaizen w fabryce
 • kierowanie projektami zarządzania zmianą
 • raportowanie postępów w realizacji projektów Lean Manufacturing, informowanie o ryzyku i możliwościach, podejmowanie działań niezbędnych do zapewnienia sukcesu, zarządzanie budżetem kosztów
 • identyfikacja marnotrawstwa i strat w procesach, opracowywanie działań usprawniających
 • inicjowanie, identyfikowanie, prowadzenie usprawnień procesów operacyjnych i biznesowych
 • pozyskiwanie wymagań i wprowadzanie zmian w procesach przy użyciu metod Lean, Six Sigma
 • wsparcie zespołów w ich działaniach na rzecz ciągłego doskonalenia poprzez coaching, wzmacnianie pozycji członków zespołu oraz wspieranie ich wiedzą i umiejętnościami na temat narzędzi
 • wspieranie rozwoju i wdrażanie strategii ciągłego doskonalenia oraz kultury wymiany najlepszych praktyk w branży
 • identyfikacja trendów i zmian w procesach w ramach tworzenia systemu monitorowania ciągłego doskonalenia
 • upowszechnianie zwinnego sposobu pracy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników i wydajności ale także zadowolenia pracowników

     A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie min. wyższe, preferowane inżyniera przemysłowa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • doświadczenie w pracy zespołowej w zakresie Lean Management, doskonałości operacyjnej, ciągłego doskonalenia
 • umiejętność zarządzania projektami i prezentacji
 • znajomość biznesu
 • skrupulatność
 • komunikatywność
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność delegowania zadań
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość narzędzi Lean Manufacturing, 5S, Hoshin Kanri , Kanban, KPI’s, OEE, PDCA, SMED, VSM, Kaizen, TPM,
 • znajomość systemów jakości IATF, ISO 9001 i 14001
 • akredytowany Lean Six Sigma Green Belt, najlepiej Black Belt
 • doskonała znajomość koncepcji ciągłego doskonalenia, w tym Six Sigma, Lean, mapowanie strumienia wartości
 • doświadczenie w projektowaniu lub wdrażaniu ram ciągłego doskonalenia w organizacji macierzowej
 • doświadczenie w opracowaniu planów naprawczych w celu rozwiązania problemów związanych z wydajnością, produktywnością
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • zdolność do profesjonalnej współpracy z różnymi grupami interesariuszy na wszystkich szczeblach organizacji

     My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów (m.in. dofinansowanie do karty Medicover Sport, kantyny zakładowej, dodatki wakacyjne i świąteczne z ZFŚS)
 • dwa razy w tygodniu świeże owoce dla pracowników
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

   Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • obsługa reklamacji zgłaszanych przez klientów
 • zarządzanie kosztami gwarancyjnymi: sprawdzanie przychodzących faktur od klientów; negocjowanie współczynnika odpowiedzialności z klientami; decydowanie o podziale kosztów wewnętrznych
 • regularne sprawdzanie i raportowanie wyników jakościowych wewnętrznie i dla klientów
 • sprawdzanie skuteczności działań naprawczych w dziale jakości
 • organizacja i koordynacja danych (karty wyników, ppm, portal klienta)
 • zapewnienie wsparcia dla działu Market Quality Management

 

     A przy tym posiadasz:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku 3-4 lata
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel
 • wysoki poziom komunikacji i negocjacji

     My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów (m.in. dofinansowanie do karty Medicover Sport, kantyny zakładowej, dodatki wakacyjne i świąteczne z ZFŚS)
 • dwa razy w tygodniu świeże owoce dla pracowników
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

   Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • rozładunek i załadunek samochodów z częściami, pojemnikami, wyrobem gotowym
 • kontrola zgodności ilościowej dostawy/wysyłki z dokumentami dostawy/wysyłki
 • dostarczanie części i odbiór wyrobu gotowego
 • umieszczanie i pobieranie części z regałów wg zapotrzebowania
 • przeprowadzanie cyklicznych inwentaryzacji komponentów i wyrobów
 • przyjmowanie materiałów i wyrobów do sytemu operacyjnego

 

     A przy tym posiadasz:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 2 lata)
 • uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia (egzamin UDT)
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dobrą organizację pracy własnej, dokładność i sumienność
 • dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • odpowiedzialność
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego I WJO (mile widziane)

     My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów (m.in. dofinansowanie do karty Medicover Sport, kantyny zakładowej, dodatki wakacyjne i świąteczne z ZFŚS)
 • dwa razy w tygodniu świeże owoce dla pracowników
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

   Jeśli chciałbyś podjąć się wyzwań:

 • utrzymanie parku maszynowego w dobrym stanie technicznym
 • dokonywanie bieżących napraw i przeglądów prewencyjnych
 • usprawnienie procesu produkcyjnego
 • sporządzanie analiz, raportowanie pracy

  

     A przy tym posiadasz:

 • wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziana Mechatronika)
 • rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • wiedzę z zakresu mechaniki, hydrauliki i pneumatyki
 • znajomość sterowników PLC 
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunek techniczny, schemat elektryczny)
 • mile widziane uprawnienia Sep –E1
 • umiejętność pracy zespołowej
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

     My zaoferujemy Ci:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • pakiet benefitów ( m.in. dofinansowanie do karty Multisport, kantyny zakładowej, dodatki wakacyjne i świąteczne z ZFŚS)
 • dwa razy w tygodniu świeże owoce dla pracowników
 • przyjazną atmosferę 🙂

Aplikuj

 * Jeżeli nie znalazłeś oferty pracy odpowiadającej Twoim kwalifikacjom,
możesz aplikować do naszej Bazy Kandydatów poprzez wypełnienie poniższego formularza online.

Aplikuj

Praca Polkowice