SMP

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Wyszukaj w tytule
Wyszukaj w treśći
Post Type Selectors
Wyszukaj w kategoriach

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Fabrycznej 11 zwany dalej SMP.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w SMP możliwy jest poprzez adres email: rodo.smp@g-sanden.com
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane/ będą wyłącznie w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, i/lub za zgodą przyszłych rekrutacji, zgodnie art. 6 ust .1 lit. A RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
 • podmioty współpracujące z SMP na podstawie umów powierzenia, w celu realizacji procesu rekrutacji.
 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane w związku z rekrutacją do SMP w celach roszczeniowych przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego. Do okresu 24 miesięcy w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne i jest warunkiem uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania do pracy w SMP.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane