SMP

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Wyszukaj w tytule
Wyszukaj w treśći
Post Type Selectors
Wyszukaj w kategoriach

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.z siedzibą w Polkowicach przy ul. Fabrycznej 11 ( dalej: SMP)
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych SMP w możliwy jest poprzez adres email: rodo.smp@g-sanden.com
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji świadczeń pracowniczych, wynikających z umowy o pracę, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą
 • pracownicy SMP
 • podmioty współpracujące z SMP na podstawie umów powierzenia, w celu realizacji świadczeń pracowniczych.
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane w związku z zatrudnieniem przez okres 50 lat, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy przez pracownika, zgodnie z art. 125 a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych jest niezbędne do zatrudnienia. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy o pracę w SMP. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia pracy.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak na tej podstawie nie będą podejmowane decyzje, nie będą też poddawane procesowi profilowania.